close
تبلیغات در اینترنت
جدیدترین اکتشافات
loading...

جدیدترین ها

کبه گزارش بخش علمی ام.جی.ای : هوش حيوانات موضوعی است که از ديرباز ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. هم اکنون دهها مؤسسه علمی و تحقيقی در اين زمينه پژوهش می کنند. دانشمندان در سالهای اخير جوانب بيشتری از اين موضوع را روشن کرده اند. تحقيقات و آزمون های زيادی در زمينه قدرت حافظه و توانايی های مغزی حيوانات صورت گرفته است. گفته می شود که شامپانزه، دلفين، نهنگ و خوک از باهوش ترين حيوانات هستند. سال گذشته سگی به نام ريکو رکورد باهوشی را شکست. او می توانست با شنيدن نام اشياء گوناگون، تا ۲۵۰ شيئی را شناسايی…

جدیدترین اکتشافات

کبه گزارش بخش علمی ام.جی.ای : هوش حيوانات موضوعی است که از ديرباز ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. هم اکنون دهها مؤسسه علمی و تحقيقی در اين زمينه پژوهش می کنند. دانشمندان در سالهای اخير جوانب بيشتری از اين موضوع را روشن کرده اند.

تحقيقات و آزمون های زيادی در زمينه قدرت حافظه و توانايی های مغزی حيوانات صورت گرفته است. گفته می شود که شامپانزه، دلفين، نهنگ و خوک از باهوش ترين حيوانات هستند.

سال گذشته سگی به نام ريکو رکورد باهوشی را شکست. او می توانست با شنيدن نام اشياء گوناگون، تا ۲۵۰ شيئی را شناسايی کند.

شامپانزه برای برداشتن موزی که بالای سر اوست، چند جعبه را روی هم قرار می دهد.

بعضی از حيوانات مانند اسب قادر به شمارش چند عدد هستند. اما دانشمندان عقيده دارند که توانايی هايی مانند شمردن اعداد و خواندن در انحصار ذهن انسانی است، زيرا اين دو قابليت به زبان وابسته هستند.

نکته مهمی که سيرک بازان به خوبی به آن واقف هستند اين است که "هوش" حيوانی به غريزه وابسته است و تنها در ازای "پاداش" به کار می افتد.

طوطی خيلی باهوش نيست!

بنا به نتايج تحقيقی که در يک کنفرانس علمی در واشنگتن عرضه شد، يک دانشمند کانادايی در مطالعه رفتار پرندگان به نتايج تازه و غيرمنتظره ای رسيده است. پرندگان برای رسيدن به طعمه درجات گوناگونی از هوش و زرنگی را نشان می دهند.
دام حيوانات هوش بيشتری دارند؟ 'نقش' صاعقه و هيدروژن در پيدايش حيات دانشمندان می گويند شرايط حاکم بر جو در دوران کودکی زمين کاملا از امروز متفاوت بوده است


به گزارش بخش خبر ام.جی.ای: براساس يک رشته تحقيقات تازه، شرايط حاکم بر دوران اوليه زمين به گونه ای بود که نخستين مصالح ابتدايی حيات ممکن است در اثر ضربات صاعقه به وجود آمده باشد.
کارشناسان با انتشار مقاله ای در نشريه "ساينس" می گويند که گاز هيدروژن زمانی از عناصر اصلی تشکيل دهنده اتمسفر بود و جرقه های آسمانی ممکن است باعث کنش و واکنش ميان هيدروژن و ساير عناصر جوی شده و به پيدايش سرمنشاء شيميايی حيات دامن زده باشد.اين تحقيقات احياگر ايده ای قديمی است که می گويد کنش و واکنش در اتمسفر اوليه زمين ميان هيدروژن و ساير گازهای ساده، که در اثر حرارت صاعقه داغ می شدند، به ايجاد مصالح سازنده ملکول های زيستی منجر شد.آزمايش ها نشان داده است که امکان وقوع چنين واکنش هايی وجود دارد.اما دانشمندان از مدت ها قبل بر اين باور بودند که هرچند هيدروژن هميشه در اتمسفر وجود داشته اما مقدار آن بسيار اندک بوده است.هيدروژن که سبکترين گاز است به راحتی از جو زمين فرار می کند و وارد فضا می شود.اما به گفته برايان تون (شيميدان) و همکارانش، چند ميليارد سال قبل، شرايط کاملا متفاوتی بر زمين حاکم بود به طوری که هيدروژن پس از فرار از آتشفشان ها در جو زمين به تله می افتاد و تا يک سوم آن را تشکيل می داد.اگر چنين باشد، امکان پيدايش سالانه هزاران ميليون تن ملکول زيستی ساده در اثر جرقه های آسمانی وجود داشته است.با کنش و واکنش اين ملکول ها با يکديگر و پيدايش ملکول های پيچيده تر، برخی جنبه های حيات به تدريج آغازيدن گرفت.بعيد است هرگز دريابيم حيات دقيقا در کجا آغاز شد.اما تحقيقات تازه اين عقيده را تقويت می کند که حيات از نوعی کنش و واکنش شيميايی اوليه پديد امد
چشم مصنوعی به نابينايان امکان ديدن خواهد داد
اميد می رود نابينايا به کمک اين وسيله قادر به شناسايی چهره ها شوند


اين چشم مصنوعی متشکل از يک تراشه کامپيوتری و يک دوربين ويديويی است. دوربين ويدويی در عينکی که فرد نابينا به چشم می زند تعبيه شده و به تراشه که پشت چشم قرار می گيرد وصل می شود.

تصاويری که دوربين می گيرد به تراشه مخابره می شود و تراشه آنها را به علائمی که مغز قادر به تعبير آنهاست تبديل می کند.

اين وسيله را پروفسور گيسلين داگنلی در دانشگاه جانز هاپکينز در شهر بالتيمور طراحی کرده است.پروفسور داگنلی جزئيات اختراع خود را روز دوشنبه در کنفرانس موسسه ملی سلطنتی برای نابينايان در لندن فاش ساخت.وی اميدوار است آزمايش اين وسيله به روی انسان ظرف يک سال آغاز شود.هرچند کيفيت تصاويری که چشم مصنوعی می آفريد فاصله زيادی با تصاوير چشم واقعی دارد، اما می تواند آنقدر واضح باشد که شخص نابينا امکان شناسايی چهره ها را پيدا کند.بيمارانی که به شايع ترين عامل نابينايی موسوم به "دژنرانس ماکولا" (macular degeneration) مبتلا هستند احتمالا بيش از سايرين از اين پيشرفت بهره مند خواهند شد. در بريتانيا 500 هزار نفر به اين ناراحتی مبتلا هستند.اين بيماری زمانی روی می دهد که "لکه زرد" چشم آسيب می بيند. لکه زرد بخش مرکزی شبکيه و جايی است که نور در آن متمرکز شده و بعدا در مغز به علائم عصبی مبدل می شود.تراشه، سلول های از کار افتاده را دور زده و سلول های سالم باقی مانده را تحريک می کند.پروفسور داگنلی گفت: "تراشه کاشته شده در شبکيه حاوی الکترودهای ريز است. اگر يک الکترود تحريک شود، شخص می تواند يک نقطه منفرد نور را ببيند."متخصصان تاکنون تراشه هايی را که حاوی معدودی الکترود است امتحان کرده اند، اما محصول نهايی حاوی 50 تا 100 الکترود خواهد بود تا تصوير بهتری در اختيار فرد نابينا بگذارد.پروفسور داگنلی گفت: "ما اميدواريم که اين تعداد الکترود برای آنکه شخص بتواند راهش را به داخل يک ساختمان پيدا کند، در يا پنجره ای را بيابد و برای مثال از برخورد به اشيای سر راه پرهيز کند کافی باشد."وی افزود: "برای ما اين تصاوير خيلی ابتدايی به نظر می رسد، اما برای کسی که قبلا نابينا بوده گامی عظيم به حساب می آيد."اما وی تاکيد کرد: "بهبود اين وسيله نيازمند تلاش بسيار بيشتری است و هنوز فاصله زيادی تا مرحله ای که به شناسايی صورت کمک کند دارد."وی گفت آموزش فرد نابينا برای تعبير اين تصاوير تار می تواند مفيد باشد
خلق دومين اسب همانندسازی شده به گزارش بخش علمی ام.جی.ای:دانشمندان تولد دومين اسب همانندسازی شده جهان را اعلام کرده اند.
کره اسب همانندسازی شده سالم و سرحال توصيف می شود


اين کره اسب به لحاظ ژنتيکی نمونه عينی اسبی به نام "پيه راز" (Pieraz) است که زمانی در رشته استقامت، قهرمان جهان شده بود اما اخته است و نمی تواند توليد مثل کند.

اين کره اسب که "پيه راز-کرايوزوتک-استاليون" نام گرفته روز 25 فوريه متولد شد.

اين پروژه را آزمايشگاه مهندسی ژنتيک کرايوزوتک در فرانسه و شرکت ايتاليايی "ال تی آر-سی آی زی" انجام داده اند.نخستين اسب همانندسازی شده ژنتيکی جهان که "پرومتيا" نام داشت توسط همين گروه از محققان در سال 2003 متولد شد."پيه راز" که متعلق به خانواده کاناوی در "فورت ولی" در ايالت ويرجينيای آمريکا است، در سال های 1994 و 1995 در مسابقات اسب سواری استقامت به اوج موفقيت خود رسيد. سواری استقامت مسابقه ای است که در آن اسب مسافت های طولانی تا ده ها کيلومتر را با سرعت های کنترل شده می دود.اين ورزش در سراسر جهان طرفدار دارد اما در امارات متحده عربی، که اسب های محلی آن به خاطر قدرت و استقامت خود مشهورند، طرفداران دوآتشه دارد.درحال حاضر قوانين جاری بين المللی اجازه توليد مثل اسب های اصيل مسابقه از طريق القاح مصنوعی يا به کمک ساير شيوه های معالجاتی را نمی دهد.
اين محدوديت برای مسابقات اسب سواری بدون مانع مشکل بزرگی نيست، زيرا اسب های قهرمان در اين نوع مسابقات به ندرت اخته می شوند. نريان ها و ماديان ها پس از بازنشستگی برای جفتگيری و خلق نسل بعدی اسب های تراز اول به کار گرفته می شوند.

حاميان همانندسازی ژنتيکی می گويند که اين تکنيک می تواند در مورد ورزش هايی که حيوانات در آن اغلب در سنين پايين اخته می شوند و هيچ شانسی برای توليد مثل به طور طبيعی ندارند مفيد باشد.

شرکت کرايوزوتک بانکی از مواد ژنتيکی بيش از 30 اسب که در رشته های مختلف اسب سواری مانند پرش از روی مانع و درساژ قهرمان شده اند جمع آوری کرده


چشم مصنوعی به نابينايان امکان ديدن خواهد داد

به گزارش بخش علمی ام.جی.ای : دانشمندان آمريکايی يک چشم مصنوعی برای افراد نابينا طراحی کرده اند تا حس بينايی را، هر چند ناقص، به آنها بازگرداند.


 

اميد می رود نابينايا به کمک اين وسيله قادر به شناسايی چهره ها شوند


اين چشم مصنوعی متشکل از يک تراشه کامپيوتری و يک دوربين ويديويی است. دوربين ويدويی در عينکی که فرد نابينا به چشم می زند تعبيه شده و به تراشه که پشت چشم قرار می گيرد وصل می شود.

تصاويری که دوربين می گيرد به تراشه مخابره می شود و تراشه آنها را به علائمی که مغز قادر به تعبير آنهاست تبديل می کند.

اين وسيله را پروفسور گيسلين داگنلی در دانشگاه جانز هاپکينز در شهر بالتيمور طراحی کرده است.پروفسور داگنلی جزئيات اختراع خود را روز دوشنبه در کنفرانس موسسه ملی سلطنتی برای نابينايان در لندن فاش ساخت.وی اميدوار است آزمايش اين وسيله به روی انسان ظرف يک سال آغاز شود.هرچند کيفيت تصاويری که چشم مصنوعی می آفريد فاصله زيادی با تصاوير چشم واقعی دارد، اما می تواند آنقدر واضح باشد که شخص نابينا امکان شناسايی چهره ها را پيدا کند.بيمارانی که به شايع ترين عامل نابينايی موسوم به "دژنرانس ماکولا" (macular degeneration) مبتلا هستند احتمالا بيش از سايرين از اين پيشرفت بهره مند خواهند شد. در بريتانيا 500 هزار نفر به اين ناراحتی مبتلا هستند.اين بيماری زمانی روی می دهد که "لکه زرد" چشم آسيب می بيند. لکه زرد بخش مرکزی شبکيه و جايی است که نور در آن متمرکز شده و بعدا در مغز به علائم عصبی مبدل می شود.تراشه، سلول های از کار افتاده را دور زده و سلول های سالم باقی مانده را تحريک می کند.پروفسور داگنلی گفت: "تراشه کاشته شده در شبکيه حاوی الکترودهای ريز است. اگر يک الکترود تحريک شود، شخص می تواند يک نقطه منفرد نور را ببيند."متخصصان تاکنون تراشه هايی را که حاوی معدودی الکترود است امتحان کرده اند، اما محصول نهايی حاوی 50 تا 100 الکترود خواهد بود تا تصوير بهتری در اختيار فرد نابينا بگذارد.پروفسور داگنلی گفت: "ما اميدواريم که اين تعداد الکترود برای آنکه شخص بتواند راهش را به داخل يک ساختمان پيدا کند، در يا پنجره ای را بيابد و برای مثال از برخورد به اشيای سر راه پرهيز کند کافی باشد."وی افزود: "برای ما اين تصاوير خيلی ابتدايی به نظر می رسد، اما برای کسی که قبلا نابينا بوده گامی عظيم به حساب می آيد."اما وی تاکيد کرد: "بهبود اين وسيله نيازمند تلاش بسيار بيشتری است و هنوز فاصله زيادی تا مرحله ای که به شناسايی صورت کمک کند دارد."وی گفت آموزش فرد نابينا برای تعبير اين تصاوير تار می تواند مفيد باشد.
  
چشم مصنوعی به نابينايان امکان ديدن خواهد داد

به گزارش بخش علمی ام.جی.ای : دانشمندان آمريکايی يک چشم مصنوعی برای افراد نابينا طراحی کرده اند تا حس بينايی را، هر چند ناقص، به آنها بازگرداند.


 

اميد می رود نابينايا به کمک اين وسيله قادر به شناسايی چهره ها شوند


اين چشم مصنوعی متشکل از يک تراشه کامپيوتری و يک دوربين ويديويی است. دوربين ويدويی در عينکی که فرد نابينا به چشم می زند تعبيه شده و به تراشه که پشت چشم قرار می گيرد وصل می شود.

تصاويری که دوربين می گيرد به تراشه مخابره می شود و تراشه آنها را به علائمی که مغز قادر به تعبير آنهاست تبديل می کند.

اين وسيله را پروفسور گيسلين داگنلی در دانشگاه جانز هاپکينز در شهر بالتيمور طراحی کرده است.پروفسور داگنلی جزئيات اختراع خود را روز دوشنبه در کنفرانس موسسه ملی سلطنتی برای نابينايان در لندن فاش ساخت.وی اميدوار است آزمايش اين وسيله به روی انسان ظرف يک سال آغاز شود.هرچند کيفيت تصاويری که چشم مصنوعی می آفريد فاصله زيادی با تصاوير چشم واقعی دارد، اما می تواند آنقدر واضح باشد که شخص نابينا امکان شناسايی چهره ها را پيدا کند.بيمارانی که به شايع ترين عامل نابينايی موسوم به "دژنرانس ماکولا" (macular degeneration) مبتلا هستند احتمالا بيش از سايرين از اين پيشرفت بهره مند خواهند شد. در بريتانيا 500 هزار نفر به اين ناراحتی مبتلا هستند.اين بيماری زمانی روی می دهد که "لکه زرد" چشم آسيب می بيند. لکه زرد بخش مرکزی شبکيه و جايی است که نور در آن متمرکز شده و بعدا در مغز به علائم عصبی مبدل می شود.تراشه، سلول های از کار افتاده را دور زده و سلول های سالم باقی مانده را تحريک می کند.پروفسور داگنلی گفت: "تراشه کاشته شده در شبکيه حاوی الکترودهای ريز است. اگر يک الکترود تحريک شود، شخص می تواند يک نقطه منفرد نور را ببيند."متخصصان تاکنون تراشه هايی را که حاوی معدودی الکترود است امتحان کرده اند، اما محصول نهايی حاوی 50 تا 100 الکترود خواهد بود تا تصوير بهتری در اختيار فرد نابينا بگذارد.پروفسور داگنلی گفت: "ما اميدواريم که اين تعداد الکترود برای آنکه شخص بتواند راهش را به داخل يک ساختمان پيدا کند، در يا پنجره ای را بيابد و برای مثال از برخورد به اشيای سر راه پرهيز کند کافی باشد."وی افزود: "برای ما اين تصاوير خيلی ابتدايی به نظر می رسد، اما برای کسی که قبلا نابينا بوده گامی عظيم به حساب می آيد."اما وی تاکيد کرد: "بهبود اين وسيله نيازمند تلاش بسيار بيشتری است و هنوز فاصله زيادی تا مرحله ای که به شناسايی صورت کمک کند دارد."وی گفت آموزش فرد نابينا برای تعبير اين تصاوير تار می تواند مفيد باشد.
  
رضا بازديد : 261 سه شنبه 18 مرداد 1390 زمان : 3:18 نظرات ()
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبليغات
آرشيو
  • 1390